Cryptogrammen DAT doet (2024)

2 letters (2 x)

EI - Dat krijgt een doetje op zijn brood
OS - Dat dier doet mee aan de Olympische Spelen

3 letters (1 x)

AAP - Dat dier doet me na

4 letters (9 x)

BLOS - Dat kleurtje doet een beetje vrij aan
DOES - Dat doet in engeland een hond
KILT - Dat kledingstuk doet kou gevoelen
LOOD - Dat metaal doet aan de lijn
MERG - Dat doet 'm zeer in de botten
SAPI - Dat rund doet één stap terug
SLOT - Dat doet de deur dicht!
SLOT - Dat doet uiteindelijk de deur toe
ZEER - Dat doet erg pijn

5 letters (7 x)

EINDE - Dat doet de deur dicht!
KLINK - Dat doet de deur dicht!
REDEN - Datgene wat een mens doet handelen: REDE
ROEST - Dat doet rust op de kippenstok
SJAAL - Dat doet je de das om
SPEER - Dat wapen doet er ook maar een gooi naar
SPINT - Dat ongedierte doet aan huisvlijt

6 letters (9 x)

GESNIK - Dat voortdurend snotteren dat u op de schuit doet
GESNIK - Dat voortdurende snotteren dat u op de schuit doet
KUNGFU - Dat doet Jackie Chan niet zonder slag of stoot
NEKKEN - Dat doet je de das om
RITSEN - Dat doet men op weg naar Gulpen
STOREN - Dat gedrag van voetballers doet de uitzending geen goed
STRENG - Dat men zo kortaf doet, windt haar op
WERKBIJ - Dat insect doet arbeid ernaast
WISSEN - Dat doet een glazenwasser met overbodige bestanden

7 letters (11 x)

DIADEEM - Dat doet die dame schitteren
DRANGER - Dat doet de deur dicht
DRANGER - Dat doet de deur dicht!
GRENDEL - Dat doet de deur dicht
GRENDEL - Dat doet de deur dicht!
HEKWERK - Dat doet een computerkraker zo te horen met de schutting
PLANTEN - Dat doet u met gewas
TORPEDO - Dat wapen doet 't pro deo, verdraaid!
TRILLEN - Dat doet een bever die het koud heeft
TRILLEN - Dat doet een ijskoude bever
VALSLOT - Dat doet de deur dicht, het is nog niet geldig ook in de loterij!

8 letters (8 x)

AFTELLEN - Dat doet men voor het lanceren van een nieuw kinderspelletje
AFZETTEN - Dat doet een oneerlijke taxichauffeur met ons op de plaats van bestemming
EVENZEER - Dat doet ook een poosje pijn
GEILNEEF - Dat familielid doet het graag
LOSWEKEN - Dat doet een filatelist in zijn vrije tijd
SLOTZANG - Dat lied doet de deur dicht
SNEEUWEN - Dat doet het in de winter wanneer de antenne kapot is
VERMAKEN - Dat doet de naaister voor het plezier van de erfgenamen

9 letters (5 x)

OVERKOKEN - Dat doet men uit woede met een herhalingsrecept
RONDRIJDEN - Dat doet u op een ringweg
SIMULATOR - Dat apparaat doet alsof
SIMULATOR - Dat toestel doet alsof
VOORRIJDEN - Dat doet een instructeur die bij een autolobby betrokken is

10 letters (4 x)

KOPERDRAAD - Dat doet geleidelijk aan klantenbinding
NAKOMERTJE - Dat kind doet wat het zegt
PATENTEREN - Dat doet men bij uitvindingen die we voortreffelijk en hoog achten
TROOSTETEN - Dat doet men bij een koffietafel

11 letters (4 x)

DOORNROOSJE - Dat sprookjesachtige bloempje doet het in Utrecht uitstekend
DWANGARBEID - Dat doet een workaholic voor straf
LADDERWAGEN - Dat voertuig doet aan sporten
OVERBRIEVEN - Dat doet een klikspaan met te veel post

12 letters (3 x)

HET SPEL MAKEN - Dat doet het sterkste sportteam bij Ravensburger (3,4,5)
SLUITINGSTIJD - Dat doet de deur dicht bij de middenstand
ZIJN GRAM HALEN - Dat doet een woedende heroïneverslaafde (4,4,5)

13 letters (5 x)

BETAALD ZETTEN - Dat doet een rancuneuze profschaker (7,6)
EEN SCÈNE MAKEN - Dat doet een regisseur met veel bombarie (3,6,5)
ONDERWIJSTYPEN - Dat doet men op een schoolcomputer
OP KOSTEN JAGEN - Dat doet een prijsschieter (2,6,5)
OVER DE KOP GAAN - Dat doet een failliete kapper (4,2,3,4)

14 letters (6 x)

DE TOON AANGEVEN - Dat doet de trendsetter onder de dirigenten (2,4,8)
IN ZIJN HEMD STAAN - Dat doet een dressman die belachelijk ondergoed showt (2,4,4,5)
MILLIMETERWERK - Dat doet de kapper heel nauwkeurig
MILLIMETERWERK - Dat doet een kapper heel nauwkeurig
ONDERHOUDSWERK - Dat doet een woordvoerder bij de restauratie
ONDERHOUDSWERK - Dat doet een woordvoerder bij de restaurautie

15 letters (1 x)

ACHTEROVERSLAAN - Dat ze zo snel drinken doet mij zeer verbaasd staan

16 letters (3 x)

AAN DE WEG TIMMEREN - Dat doet een stratenmaker die hogerop wil komen (3,2,3,8)
DE LAKENS UITDELEN - Dat doet het hoofd van de linnenkamer (2,6,8)
GEEN VIN VERROEREN - Dat doet een vis die onopgemerkt wil blijven (4,3,9)

17 letters (1 x)

MET EEN BEEN TREKKEN - Dat doet soep bij je wanneer je mankt (3,3,4,7)

19 letters (1 x)

RAMMELEN VAN DE HONGER - Dat doet een skelet dat ook moet eten (8,3,2,6)

20 letters (1 x)

VRIJHANDELSASSOCIATIE - Dat doet me denken aan een maatschap tussen bordelen

22 letters (1 x)

EEN GEVOELIGE SNAAR RAKEN - Dat doet een gitarist die op emotie speelt (3,9,5,5)

25 letters (2 x)

DE INWENDIGE MENS VERSTERKEN - Dat doet een skelet dat ook moet eten (2,9,4,10)
SCHITTEREN DOOR AFWEZIGHEID - Dat doet een verstrooide beroemdheid die er niet helemaal bij is (10,4,11)

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Cryptogrammen DAT doet (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Virgilio Hermann JD

Last Updated:

Views: 5987

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Virgilio Hermann JD

Birthday: 1997-12-21

Address: 6946 Schoen Cove, Sipesshire, MO 55944

Phone: +3763365785260

Job: Accounting Engineer

Hobby: Web surfing, Rafting, Dowsing, Stand-up comedy, Ghost hunting, Swimming, Amateur radio

Introduction: My name is Virgilio Hermann JD, I am a fine, gifted, beautiful, encouraging, kind, talented, zealous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.